Grono Pedagogiczne

Kinga Złotnickadyrektor szkoły,
nauczycielka chemii, fizyki, informatyki i doradztwa zawodowego,
wychowawca klasy VII
Alina Kaizerzastępca dyrektora szkoły,
nauczycielka języka polskiego
Joanna Bartolnauczyciela języka angielskiego
Daniel Chojnackinauczyciel wychowania fizycznego,
trener umiejętności społecznych,
wychowawca klas IV
Patrycja Ciszaknauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
pedagog szkolny,
wychowawca klasy II
Tomasz Czerniejewskinauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Agnieszka Dzierżanowskalogopeda
Paulina Elmann - Jakubiaknauczycielka przyrody, biologii, plastyki i techniki,
wychowawca klasy VI
Marta Kamińskanauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka współorganizująca proces nauczania,
wychowawca klasy III
Zyta Łubeckanauczycielka współorganizująca proces kształcenia
Bernard Marosznauczyciel geografii
Jolanta Nowak - Jerzak nauczycielka współorganizująca proces kształcenia,
wychowawca klasy VIII
Marlena Sobczaknauczycielka języka angielskiego
ks. Andrzej Stefańskinauczyciel religii
Natalia Trepińskanauczycielka współorganizująca proces kształcenia
Marta Witkowskanauczycielka matematyki i informatyki,
wychowawca klasy V
Paulina Wódkowskanauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i edukacji dla bezpieczeństwa,
wychowawca klasy I
Radosław Złotnickinauczyciel języka angielskiego i muzyki