Nasze propozycje

SZKOŁA TROSZCZY SIĘ O INTEGRALNY ROZWÓJ OSOBY W ASPEKCIE: FIZYCZNYM, MORALNYM, SPOŁECZNYM, INTELEKTUALNYM I DUCHOWYM, WSPIERA RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWAWCZYM, DOBRZE PRZYGOTOWUJE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

ZAPEWNIAMY:

 • CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ NAUKĘ

 • naukę w małych zespołach klasowych,
 • oddziały integracyjne,
 • darmowe dowozy uczniów,
 • bezpłatną świetlicę z elastycznymi godzinami pracy,
 • Dostosowanie do nauki zdalnej poprzez Office 365 i możliwość wypożyczania laptopa
 • ciepłą, przyjazną atmosferę
 • dobrze zorganizowany proces kształcenia i wychowania służący rozwojowi każdego ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy oraz ciekawych pomocy dydaktycznych
 • rozszerzoną naukę języka angielskiego
 • drugi język obcy
 • robotyka
 • teatr
 • zajęcia ogólnorozwojowo-ruchowe – basen, taniec, gry zespołowe, gimnastykę korekcyjną,  nauka jazdy na nartach
 • ciekawe formy z uczniami: szachy, gry planszowe, podróże kulinarne
 • zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, psychologiczne, rewalidacyjne, terapii pedagogicznej, rehabilitację ruchową i inne)

Oferujemy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów oraz budowania u dzieci poczucia własnej wartości.

Zobacz działalność naszej szkoły !